De filosoof en contact

Arnold Ziegelaar 

DSC02078

 

 

Aanvankelijk studeerde ik theoretische fysica en later wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Ik ging mij bezig houden met filosofische praktijk: het leiden van socratische groepsgesprekken en het geven van individuele consulten. Voor beide heb ik cursussen gevolgd bij de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). In 2005 ben ik naast mijn werk begonnen met filosofische activiteiten, ondergebracht onder Goed Gesprek. Ik bied cursussen, lezingen, individuele en groepsgesprekken aan op filosofisch en levensbeschouwelijk terrein.

In 2007 ging ik in hoger onderwijs werken als docent filosofie.  Ik doceerde bij de Hogeschool InHolland bij de opleidingen tot leraar godsdienst&levensbeschouwing en de opleiding tot geestelijk begeleider. Ik doceer ethiek, zingeving, hermeneutiek en kunstfilosofie.  Sinds 2009 doceer ik ook aan de HOVO’s (Hoger Onderwijs voor Ouderen) van de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit, Hogeschool InHolland en Hogeschool Utrecht, alwaar ik collegereeksen heb verzorgd over filosofie van de religie, van de kunst en levensfilosofie. In 2010 volgde ik basisopleiding tot HBO-docent aan de VU. Sinds enige tijd ben ik actief aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) te Leusden en opleiding voor vrijzinnig pastoraat (OVP) te Bilthoven.

Thema’s die mij in het bijzonder interesseren, zijn: natuur, religie, kunst, goed en kwaad, zingeving en bewustzijn. In 2015 Verscheen mijn boek Aardse mystiek, een inleiding in de filosofie verwondering, bij ISVW uitgevers. In 2016 is Oorspronkelijk bewustzijn verschenen. Zie verder op pagina ‘Publicaties’.

Email: arnoldziegelaar@online.nl

Interview door filosoof-schrijver René van Delft april 2020:

 

Interview door website NieuwWij 24-12-2018: https://www.nieuwwij.nl/interview/arnold-ziegelaar-ik-houd-niet-van-polarisatie-tussen-theisme-en-atheisme/

 

Interview door dagblad Trouw, 11-09-2018: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/filosoof-arnold-ziegelaar-dat-er-iets-is-wordt-nooit-vanzelfsprekend-~ad7bd424/

 

Verslag lezing 09-09-2018 (Anti)humanisme in het existentiële denken, bij humanistisch verbond:

https://www.humanistischverbond.nl/cms/files/afdelingen/amsterdam/Lezing_Arnold_Ziegelaar_over_Sartre_en_Heidegger.pdf

 

Interview door zinweb: https://zinweb.nl/filosofie/zinvol-leven-vriendschap-en-dromen-realiseren/

College over de grondvraag bij Leibniz en Kant.

College: Nihilisme, depressie en de weg naar boven (Nietzsche, Sartre, Camus)

Go to Top