Gesprekken en lezingen

Thematisch groepsgesprek

Wilt u eens wat anders dan de gebruikelijke borrelpraat met uw vrienden?

Zoek verdieping in een filosofisch (huiskamer-)gesprek!

De filosoof houdt een inleiding over een gekozen thema, en daarna volgt een groepsgesprek aan de hand van vragen en stellingen. Thema’s zijn bijvoorbeeld: vriendschap, liefde, zin, levenskunst, vertwijfeling, de dood, geluk, vrijheid, etc.

Individueel gesprek

Gesprekken kunnen ook op individuele basis plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling door het bos of de duinen. Elk onderwerp wat u bezighoudt kan daarbij aan de orde komen en kan filosofisch onderzocht en verhelderd worden zodat weer een weg zichtbaar wordt.

Socratisch Gesprek

Het Socratisch Gesprek is een methode voor het groepsgesprek over een filosofische vraag, geïnspireerd op het optreden van Socrates in de dialogen van Plato en verder ontwikkeld door Leonard Nelson (1882-1927). De methode wordt toegepast in het onderwijs, in organisaties en in groepen die het fijn vinden om gestructureerd over een onderwerp na te denken.

Aan de hand van levenservaringen wordt een gezamenlijk proces op gang gebracht dat leidt tot verdieping in en beantwoording van de uitgangsvraag. Daarbij wordt geen beroep gedaan op externe autoriteiten. Het gaat om onderzoek van eigen vooronderstellingen, het luisteren naar en leren van elkaar, het voeren van een dialoog in plaats van een discussie. In deze cursus beoefenen we filosofisch denken zoals het hoort te zijn: actief en fris in samenspraak met anderen tot verdieping en inzicht komen. De cursus bestaat uit al naar gelang de gewenste diepgang uit 3-6 bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst wordt een inleiding gegeven in de methode. Voorbeelden van uitgangsvragen:

 1. Wat is het goede leven?
 2. Wat is vrijheid?
 3. Wat is vriendschap?
 4. Wanneer sta ik in mijn kracht?
 5. Wanneer ben ik verantwoordelijk voor een situatie?
 6. Wie is God?
 7. Wanneer mag ik mij met iemand bemoeien?
 8. Wat is passie?

Etc.

De gespreksleider bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek, maar is bewaker van de methode en van het proces.

Lezingen en workshops

Sinds enkele jaren geef ik regelmatig lezingen en workshops over filosofische en levensbeschouwelijke onderwerpen. In het onderstaande ziet u een overzicht. Als u interesse hebt in een lezing kunt u altijd contact opnemen.

2023

 • Aardse mystiek, Filosofiegroep Rotterdam, 18-03-2023
 • De betekenis van het betekenisloze in de kunst, filosofie café Leeuwarden, 19-01-2023

2022

 • Een goed gesprek geeft zin, Studentenvereniging maart

2020

 • Wat is aardse mystiek? Vrijzinnig Lunteren, 11-10-2020
 • Levenskunst in crisistijd, Het Trefpunt, Bennebroek, 2-10-2020
 • Mens en Aarde, filosofisch diner Vuurwerk filosofie, Amsterdam, 4 maart 2020
 • Ik en de Ander, Socratisch Gesprek, Filosofiegroep Rotterdam, 22 februari, 2020
 • De poëzie van de aardse mystiek, symposium Een koppig wolkje, over poëzie en filosofie, Perdu, Amsterdam, 1 februari 2020
 • Wat is aardse mystiek? Begijnhofgesprek, Eindhoven, 19 januari 2020

2019

 • Levenswijsheid en levenskunst, Zincafé woonzorgcentrum ‘t Huis aan de Poel, Amstelveen, 17 oktober 2019
 • Wat is aardse mystiek? Cafe Leeftocht, Huizen , 13 september 2019
 • Ruimte geven aan de ziel, GGZ Centraal, Ermelo, 8 augustus 2019
 • Nietzsche en de wil tot macht, Filosofiegroep Rotterdam, 13 en 20 juni 2019
 • Wat is aardse mystiek? Vrijmetselaars Haarlem, 2 april 2019
 • Liefde en lot. Over levenskunst Palliam, centrum voor zingeving, Noordwijk, 22 februari 2019
 • Wat is aardse mystiek? Academie voor Geesteswetenschappen, Utrecht, 30 januari 2019
 • Levenskunst volgens Griekse filosofen, HOVO Brabant, Tilburg, 11 januari 2019

2018

 • Socratisch Gesprek over de vraag Wat is liefde? Filosofiegroep Rotterdam, 9 december 2018
 • (Anti)humanisme in het existentiële denken van Sartre en Heidegger, Humanistisch café Amsterdam, 9 september 2018
 • De inbedding van bewustzijn in de natuur, voordracht op het symposium Bedenkingen bij het bewustzijn, van werkgroep Filosofie&Spiritualiteit van de Leidse Universiteit, 18 mei 2018
 • Toerisme als bestaanservaring, korte voordracht over poëziebundel Toerisme van dichters Gilles Boeuf en Edwin Fagel, 8 april 2018, Rijswijk
 • Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede, Senioren Academie Leeuwarden (RUG), 23 maart 2018
 • Wat is aardse mystiek?, Vrije Gemeente Amsterdam, 18 februari 2018
 • Socratisch Gesprek over de vraag Wat is vriendschap? Filosofiegroep Rotterdam, 11 februari 2018

 

2017

 • Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede, Filosofisch café Haarlem, 15 november 2017
 • Wat is filosofie? Lezing NVVH Vrouwennetwerk in Voorschoten, 13 september 2017
 • Wat is iets? Over de dood van God en het bestaansmysterie, God-is-dood-week, ISVW, 27 april 2017
 • Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede, Boekhandel Van Piere, Eindhoven, 23 april 2017

2016

 • Aardse mystiek, symposium Keep on learning, Renova, Bilthoven 12 november 2016
 • Aardse mystiek, Humanistisch café Amsterdam, juni 2016
 • Aardse mystiek, filosofische café van de ISVW, 20 maart 2016
 • Van natuurkunde tot natuurmystiek, over de verhouding tussen natuurwetenschap en aardse mystiek, Gehouden bij Studium Generale van de TU Delft, 25-02-2016

2015 en eerder

 • Bewustzijn: oorspronkelijk of afgeleid? gehouden bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te Den Haag, 15- 12-2015
 • Dwaasheid als levenskunst, over lof der Zotheid van Erasmus, gehouden bij de Hogeschool InHolland op 8-10-2015
 • De betekenis van het betekenisloze, lezing over filosofie van de kunst, kunstenaarscollectief Leeuwarden, september 2015
 • Dier onder de dieren, lezing gehouden op symposium op UvH van de Stichting Psychiatrie&Filosofie over transformatie, naar aanleiding van een eervolle vermelding voor mijn inzending voor de Van  Helsdingenprijs 2012. 8-2-2013
 • Wij zijn de tijd, een vergelijking tussen Heidegger en Zen, gehouden bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te Den Haag, 15-11-2011
 • Het mysterie van de oorsprong, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 2-05-2010
 • Voltooid en onvoltooid heden, over filosofie van de levenskunst, gehouden in Casca, Heemstede, 8-4-2010
 • Voltooid en onvoltooid heden, over filosofie van de levenskunst, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 13-02-2009
 • Het oerlicht van het zijn, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 03-02-2008
 • Het belang van vrije kennis, gehouden bij de Magneet, personeelsvereniging van Corus, 28-08-2007
 • De Ongeschapen Natuur (Over God en Natuur), gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 21-01-2007
 • Deelnemen en Buitenstaan (Over eenzaamheid), gehouden bij buurtvereniging Oostalarm te Amsterdam 13-12-2006
Meer informatie: arnoldziegelaar@online.nl of 0628601181
Go to Top