Agenda najaar 2021

 

 

 

 

 

Levensfilosofie

HOVO Tilburg najaar 2021

De term ‘levensbeschouwing’ was traditioneel verbonden met een geloofsleer. Veel mensen geloven echter niet meer in een traditionele godsdienstige zin. Toch is levensbeschouwing nog steeds belangrijk omdat zij aandacht geeft aan levensvragen. Is zelfverwerkelijking mogelijk? Hoe ga ik om met gevoelens van zinloosheid, eenzaamheid of somberheid? Hoe kan ik aankijken tegen mijn sterfelijkheid? Is er een religiositeit mogelijk die niet uitgaat van godsdienstige dogma’s? Is er een zinvol streven naar vervulling mogelijk?

Deze 10-delige collegereeks gaat uit van existentiële denkers als Kierkegaard en Nietzsche en probeert op hen voortbouwend tot inzichten te komen die een nieuwe betekenis kunnen geven aan ons leven.  

https://www.hovobrabant.nl/cursussen/1125-leergang-filosofie-deel-3

 

 

Waarom bestaat de wereld?

Filosofie van het bestaansmysterie in Amsterdam najaar 2021

Waaruit de schepping is opgerezen?
Misschien heeft ze zichzelf geschapen- of misschien ook niet
Hij die in de hoogste hemel op haar neerkijkt,
hij alleen weet het- of misschien ook niet.

Rigveda (1500 v.Chr.)

De vraag naar de oorsprong van de wereld is al zo oud als de mensheid en werd eerst besproken in  mythologie en religie. Langzamerhand werd de vraag onderwerp van filosofie en wetenschap. In deze cursus  kijken we vooral vanuit de moderne filosofie en wetenschap naar deze vraag. We onderzoeken verschillende antwoorden die op de vraag gegeven zijn. Men heeft geprobeerd de vraag te beantwoorden vanuit God, vanuit linguïstische analyse,  vanuit de moderne fysica en vanuit de wiskunde. Al deze antwoorden proberen we te evalueren op plausibiliteit. Ook bespreken we de mogelijkheid dat de vraag principieel onbeantwoordbaar is en onderzoeken we wat de aard van deze onbeantwoordbaarheid is. We bespreken denkers als Parmenides, Plotinus, Anselmus, Spinoza, Leibniz, Kant, Wittgenstein en de hedendaagse denkers als Van Inwagen en Meillassoux. Ook hedendaagse kosmologen als Hawking, Vilenkin, Krauss en Tegmark komen aan het woord.  Een cursus voor iedereen die zich opnieuw wil bezinnen op de oorsprong van ons bestaan. 

Opzet van de colleges

 1. Inleiding in de grondvraag als waaromvraag
 2. Een taxonomie van antwoordstrategieën.
 3. Consistentie van het idee van het absolute niets
 4. Het wegnemen van ruimte, tijd en bewustzijn
 5. Het idee van een absolute oorsprong
 6. De crisis in dat idee bij Kant
 7. Moderne pogingen tot noodzakelijk bestaan
 8. Platonisme in de natuurwetenschap
 9. Naturalisme
 10. Het bestaan

https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/hovo-amsterdam/cursussen-opleidingen/waarom-bestaat-de-wereld

One comment

 • Merijn (2 years)

  Ik zou graag een van uw cursussen volgen. Worden deze uitsluitend via HOVO aangeboden? Het ontbreekt mij aan 27 jaar levenswijsheid om te kunnen inschrijven bij HOVO..

Go to Top