Lezingen

 

 • Wat is Aardse mystiek? Over een vorm van hedendaagse religiositeit.
 • Van natuurkunde tot natuurmystiek, Over het bestaansmysterie
 • Oorspronkelijk bewustzijn, Over de vraag naar de aard van het bewustzijn.
 • We zijn de tijd. Het tijdsbegrip van Heidegger en Dogen vergeleken.
 • De aporie van de oorsprong. Over de onmogelijkheid van een absolute oorsprong.
 • Voltooid en onvoltooid heden. Over filosofie van de levenskunst
 • Dwaasheid als levenskunst, Over Erasmus’ Lof der Zotheid
 • Het oerlicht van het zijn. Over bewustzijn bij Heidegger en in het hindoeïsme
 • Het belang van vrije kennis Over het nut van nutteloze kennis.
 • De Ongeschapen Natuur. Over de Natuur als oorspronkelijk gegeven.
 • Deelnemen en Buitenstaan. Over eenzaamheid en onze verhouding tot de wereld.
 • Geschiedenis en noodlot, Over Nietzsche als profeet van de Europese catastrofes
 • Europa na de Christenheid, Een pleidooi voor een Europese levensbeschouwelijke herbronning
 • Wat is iets? Over het bestaansmysterie.

 

Go to Top