Lezingen

Sinds enkele jaren geef ik regelmatig lezingen over filosofische en levensbeschouwelijke onderwerpen. In het onderstaande ziet u een overzicht. Als u interesse hebt in een lezing kunt u altijd contact opnemen.

2019

 • Wat is aardse mystiek? Academie voor Geesteswetenschappen, Utrecht, 30 januari 2019
 • Levenskunst volgens Griekse filosofen, HOVO Brabant, Tilburg, 11 januari 2019

2018

 • Socratisch Gesprek over de vraag Wat is liefde? Filosofiegroep Rotterdam, 9 december 2018
 • (Anti)humanisme in het existentiële denken, Humanistisch café Amsterdam, 9 september 2018
 • De inbedding van bewustzijn in de natuur, voordracht op het symposium Bedenkingen bij het bewustzijn, van werkgroep Filosofie&Spiritualiteit van Leidse Universiteit, 18 mei 2018
 • Toerisme als bestaanservaring, korte voordracht over poëziebundel Toerisme van dichters Gilles Boeuf en Edwin Fagel, 8 april 2018, Rijswijk
 • Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede, Senioren Academie Leeuwarden (RUG), 23 maart 2018
 • Wat is aardse mystiek?, Vrije Gemeente Amsterdam, 18 februari 2018
 • Socratisch Gesprek over de vraag Wat is vriendschap? Filosofiegroep Rotterdam, 11 februari 2018

 

2017

 • Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede, Filosofisch café Haarlem, 15 november 2017
 • Wat is filosofie? Lezing NVVH Vrouwennetwerk in Voorschoten, 13 september 2017
 • Wat is iets? Over de dood van God en het bestaansmysterie, God-is-dood-week, ISVW, 27 april 2017
 • Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede, Boekhandel Van Piere, Eindhoven, 23 april 2017

 

2016

 • Aardse mystiek, symposium Keep on learning, Renova, Bilthoven 12 november 2016
 • Aardse mystiek, Humanistisch café Amsterdam, juni 2016
 • Aardse mystiek, filosofische café van de ISVW, 20 maart 2016
 • Van natuurkunde tot natuurmystiek, over de verhouding tussen natuurwetenschap en aardse mystiek, Gehouden bij Studium Generale van de TU Delft, 25-02-2016

 

2015 en eerder

 

 • Bewustzijn: oorspronkelijk of afgeleid? gehouden bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te Den Haag, 15- 12-2015
 • Dwaasheid als levenskunst, over lof der Zotheid van Erasmus, gehouden bij de Hogeschool InHolland op 8-10-2015
 • Dier onder de dieren, lezing gehouden op symposium op UvH van de Stichting Psychiatrie&Filosofie over transformatie, naar aanleiding van een eervolle vermelding voor mijn inzending voor de Van  Helsdingenprijs 2012. 8-2-2013
 • Wij zijn de tijd, een vergelijking tussen Heidegger en Zen, gehouden bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te Den Haag, 15-11-2011
 • Het mysterie van de oorsprong, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 2-05-2010
 • Voltooid en onvoltooid heden, over filosofie van de levenskunst, gehouden in Casca, Heemstede, 8-4-2010
 • Voltooid en onvoltooid heden, over filosofie van de levenskunst, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 13-02-2009
 • Het oerlicht van het zijn, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 03-02-2008
 • Het belang van vrije kennis, gehouden bij de Magneet, personeelsvereniging van Corus, 28-08-2007
 • De Ongeschapen Natuur (Over God en Natuur), gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam op 21-01-2007
 • Deelnemen en Buitenstaan (Over eenzaamheid), gehouden bij buurtvereniging Oostalarm te Amsterdam 13-12-2006

 

 

Go to Top