Agenda

De filosofie van de natuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aarde wordt niet goed beheerd. Vervuiling, ontbossing, uitstervende dieren, het volbouwen van natuurgebieden en opwarming komen vooral voort uit menselijke activiteiten gericht op welvaart, comfort en economisch gewin. De natuur wordt geëxploiteerd en te weinig gekoesterd en bewonderd. Deze verhouding heeft diepe ideeënhistorische wortels en kan veranderen als we meer inzicht in deze wortels hebben. We kunnen ons opnieuw realiseren wat de natuur is en hoe wij haar kunnen ervaren in haar diepe mysterie zodat het verlangen naar materiële welvaart verzwakt. We onderzoeken de landschapsschilderkunst als onderstroom waar de mystieke verhouding tot de natuur zich nog kan tonen.

Onderwerpen

  • Natuur en natuurfilosofie. Het Griekse denken over de natuur.
  • Natuurwetenschap: de mathesis universalis.
  • Het bestaan van de kosmos als mysterie.
  • De ervaring van het landschap in de schilderkunst
  • en niet-instrumentele en esthetische verhouding tot de natuur.

Waar/wanneer: HOVO Alkmaar, woensdag 18 en 25 april, 9, 16 en 23 mei 2018,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisymposium over bewustzijn 18 mei Leidse werkgroep Filosofie&Spiritualiteit

http://ricosneller.blogspot.nl/2018/04/minisymposium-leiden-18-mei-2018-de.html

 

Over de inbedding van het bewustzijn in de natuur

In het boek Oorspronkelijk bewustzijn staan twee vragen centraal: Wat is bewustzijn? en Waardoor wordt bewustzijn verklaard?. Deze vragen worden vaak niet goed onderscheiden. Met betrekking tot de eerste vraag zal ik een definitie van bewustzijn ontwikkelen die zich laat uitwerken naar een inbedding ervan in de natuur. Dit geschiedt in het begrip van de oorspronkelijke dimensie en in het begrip van de triniteit: de innigheid van bewustzijn, ruimte en tijd. Met betrekking tot de tweede vraag zal ik een vorm van naturalisme verdedigen dat geen fysicalisme is: bewustzijn is als aspect van de natuur niet uit het fysische te begrijpen, maar staat wel in relatie tot en onder invloed van het fysische.

 

Seniorenacademie Leeuwarden 8 en 9 juni

Drie workshops over het leven – Samen denken over conflict, zin en tijd

De workshops zijn bedoeld voor mensen die levensbeschouwelijke verdieping zoeken los van godsdienstige kaders. Deze verdieping wordt gezocht tegen de achtergrond van een hectische en prestatiegerichte samenleving. De doelgroep bestaat uit mensen die willen reflecteren op de koers van hun leven om eventueel tot aanpassingen te komen. We onderzoeken de thema’s : het wezen van het conflict, zin zoeken en zin ervaren, tijd van leven.

Kierkegaard. Over de vertwijfeling

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top