Programma cursussen voorjaar 2018

 

 

 

 

Nietzsche: denker en ziener

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is nog steeds een veel besproken filosoof. Zijn ideeën hebben nog niets aan invloed ingeboet. Dit komt mede door de veelzijdigheid van zijn denken. Deze kunnen we samenvatten onder drie gezichtspunten: een poëtisch-levensbeschouwelijk, een kritisch-sceptisch en een moreel-metafysisch denken. In de Nietzsche-receptie wordt steeds een van deze kanten benadrukt en de andere verwaarloosd. De laatste jaren overheerst een onschadelijk beeld dat past bij de authenticiteitscultuur en postmodern relativisme. Dit beeld behoeft bijstelling omdat de scherpte van zijn moraalkritiek en van zijn diagnose van het nihilisme diepe vragen stellen aan de westerse geschiedenis en aan Nietzsches denken zelf. ‘Nietzsches denken is een afgrond’ (Safranski) en kan daarom niet dienen als basis voor een hedendaags levensbeschouwelijk denken. In deze cursus geven we een breed beeld en ontwikkelen we een kritiek die gezien de grote invloed van zijn denken ook tot cultuurkritiek wordt. We kijken naar zijn atheïsme, naar het nihilisme, naar het machtsdenken en naar de moraalkritiek die vooruitloopt op morele catastrofes. We besteden aandacht aan de interpretatie van Heidegger: Nietzsches filosofie is de uiterste verstrikking in de zijnsvergetelheid. We werken met een syllabus (150 p.) met uitleggende teksten en originele fragmenten van Nietzsche zelf.

 

Opbouw:

 1. Invloeden: Heraclitus, Descartes en Schopenhauer
 2. God is dood: Nietzsche’s argumenten voor het atheïsme
 3. Nihilisme, absurdisme en futilisme
 4. Radicale scepsis: Nietzsche en het postmodernisme
 5. Wil tot macht en de eeuwige terugkeer
 6. Nietzsche’s moraalfilosofie: van amoraliteit tot immoraliteit?
 7. Nietzsche en de morele catastrofe
 8. 9-10. Heidegger’s interpretatie van Nietzsche

Waar: Eindhoven (HOVO Brabant)  vanaf 25 januari

 https://www.hovobrabant.nl/cursussen/cursusaanbod/24295-nietzsche-denker-en-ziener

 

 

Aardse mystiek in filosofie en kunst

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie leeft vanuit de grote vragen van de mens: is er een doel of de zin van het menselijk leven? Wat zijn de fundamentele dimensies van bestaan? Waarom zijn we er en waarom is er een wereld? Ook kunst is betrokken op die vragen via waarneming en gevoel. Een kunstwerk raakt ons op begripsloos niveau: ‘mooi’, ‘indrukwekkend’ of ‘raadselachtig’. We onderzoeken de verbindingen en scheidingen tussen filosofie en kunst. Wat heeft kunst de filosofie te zeggen? Hoe kan filosofie onze ervaring van kunst verhelderen? We proberen een levende verbinding te leggen tussen enerzijds schilderijen en gedichten en anderzijds filosofische overwegingen. Denkers die naar voren komen zijn onder andere Plotinus, Kant, Wittgenstein en Heidegger. Schilders en dichters die aan de orde komen: Da Vinci, Monet, Cezanne, Marc, De Chirico, Klee, Kiefer, Pessoa, Van Ostaijen, Lucebert, Hanlo, Szymborska,  Kouwenaar. Thema’s die aan de orde komen: tijd en ogenblik, het schone en het verhevene, eenheid, betekenis en betekenisloosheid, de ziel in de tijd, leegte en volheid, wereld en aarde, zijn en niet-zijn.

Globale opbouw
College 1: Inleiding: Wat is aardse mystiek?

College 2: Schoonheid als manifestatie van het hogere

College 3: Het schone, verhevene en sublieme

College 4: Aarde, ding en wereld

College 5: Eenheid en innigheid

College 6: Betekenis en betekenisloosheid

College 7: Het naakte bestaan

College 8: Het mysterie van de dingen

College 9-10: De ziel in de tijd

 

Waar: HOVO Leiden

https://www.universiteitleiden.nl/hovo/collegeaanbod/filosofie-en-theologie/aardse-mystiek

 

De filosofie van de natuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aarde wordt niet goed beheerd. Vervuiling, ontbossing, uitstervende dieren, het volbouwen van natuurgebieden en opwarming komen vooral voort uit menselijke activiteiten gericht op welvaart, comfort en economisch gewin. De natuur wordt geëxploiteerd en te weinig gekoesterd en bewonderd. Deze verhouding heeft diepe ideeënhistorische wortels en kan veranderen als we meer inzicht in deze wortels hebben. We kunnen ons opnieuw realiseren wat de natuur is en hoe wij haar kunnen ervaren in haar diepe mysterie zodat het verlangen naar materiële welvaart verzwakt. We onderzoeken de landschapsschilderkunst als onderstroom waar de mystieke verhouding tot de natuur zich nog kan tonen.

Onderwerpen

 • Natuur en natuurfilosofie. Het Griekse denken over de natuur.
 • Natuurwetenschap: de mathesis universalis.
 • Het bestaan van de kosmos als mysterie.
 • De ervaring van het landschap in de schilderkunst
 • en niet-instrumentele en esthetische verhouding tot de natuur.

Waar/wanneer: HOVO Alkmaar, woensdag 18 en 25 april, 9, 16 en 23 mei 2018,

19:00 – 21:30 uur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top